Mer arbetsglädje på jobbet!

Vi hjälper kunden att själv stärka sin organisation
för att bli en mer inkluderande och harmonisk arbetsplats

 
 
 
 
 

Med upplevelsen i fokus

Juust Education and Adventure är ett utbildningsföretag som hjälper offentliga aktörer, företag och föreningar att utveckla sina medarbetare och verksamheten. 

Vi använder oss av upplevelsebaserat lärande för att väcka tankar och reflektioner kring gruppdynamik och ledarskap. 
Det leder till en effektivare arbetsplats där medarbetarna stimuleras att prestera med mer arbetsglädje.
Fler ska känna att de älskar sitt jobb.

Medskapardag

Medskapardag är en aktivitetsdag i en ny miljö där medarbetare i olika roller utmanas att själva reflektera och hitta nya lösningar som bidrar till en bättre organisationskultur med tydligare ledarskap och mer arbetsglädje.

Föreläsningar

Rauno Juustovaara inspirerar med kunskapsinjektioner
kring ledarskap och grupputveckling. Lyssna till hans stimulerande föreläsningar med tankeväckande aktiviteter
för publiken som ger nya perspektiv.

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno!

Har du frågor hur Medskapardagen går till eller veta mer om våra föreläsningar? Eller nätverka om hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte! 

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa
deltagarna att utveckla nya insikter och kunskaper
för att förstå sig själv och andra. 

Röster från våra kunder

"Känns att utbildningen bygger på faktiska erfarenheter, god etisk grund och tro på allas förmåga. Fokus på rätt saker, framåtsyftande och enkel att ta till sig. Kul att som gammal chef bli utmanad och tänka ett steg vidare… Jag kan rekommendera utbildningen till både nya och mer rutinerade chefer men även andra som jobbar med ledarskap. Nyttigt, intressant och kul!"

Tore Andersson, Nacka kommun

Lär känna oss på LinkedIn!

Nyfiken på oss? På LinkedIn får du veta mer om våra projekt, om Medskapardagarna och föreläsningarna. Vi ger dig intressanta inblickar från vårt engagemang i nätverk och inspiration kring våra metoder. Nätverka med Rauno!