Mer arbetsglädje på jobbet!

Vi hjälper kunden att själv stärka sin organisation
för att bli en mer inkluderande och harmonisk arbetsplats

 
 
 
 
 

Med upplevelsen i fokus

Juust Education and Adventure är ett utbildningsföretag som hjälper offentliga aktörer, företag och föreningar att utveckla sina medarbetare och verksamheten. 

Vi använder oss av upplevelsebaserat lärande för att väcka tankar och reflektioner kring gruppdynamik och ledarskap. 
Det leder till en effektivare arbetsplats där medarbetarna stimuleras att prestera med mer arbetsglädje.
Fler ska känna att de älskar sitt jobb.

Medskapardag

Medskapardag är en aktivitetsdag i en ny miljö där medarbetare i olika roller utmanas att själva reflektera och hitta nya lösningar som bidrar till en bättre organisationskultur med tydligare ledarskap och mer arbetsglädje.

Utbildningar och föreläsningar

Gå våra utbildningar som utvecklar ditt ledarskap och
förståelsen för gruppen och medarbetarna.
Eller lyssna till en stimulerande föreläsning 
med
tankeväckande aktiviteter som ger nya perspektiv.

Ny Medskapardag!

IDG - Hållbarhet för medarbetare och organisation

Denna Medskapardag handlar om att utveckla inre hållbara medarbetare och verksamheter. Vi utgår från IDG:s (Inner Development Goals) fem steg mot ett hållbarare arbetsliv.

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno!

Har du frågor hur Medskapardagen går till eller veta mer om våra föreläsningar? Eller nätverka om hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte! 

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa
deltagarna att utveckla nya insikter och kunskaper
för att förstå sig själv och andra. 

Röster från våra kunder

"Rauno har ett mycket professionellt och samtidigt mellanmänskligt sätt att leda workshops. Lättsamt och kunskapsspäckat, pedagogiskt och insiktsfullt. "  

Ida Davidsson på Västra Götalandsregionen

Lär känna oss på LinkedIn!

Nyfiken på oss? På LinkedIn får du veta mer om våra projekt, om Medskapardagarna och föreläsningarna. Vi ger dig intressanta inblickar från vårt engagemang i nätverk och inspiration kring våra metoder. Nätverka med Rauno!

Update cookies preferences