Välkommen!

För företag och team som behöver förändring och utveckla engagemang, erbjuder Juust Education and Adventure utvecklingsmöjligheter för både grupp och ledare. Med våra utbildningsinsatser utvecklas ert ledarskap och mer motiverade medarbetare, för ökad arbetsglädje och högre produktivitet. Vår målsättning är er känsla - Jag älskar mitt jobb!

Vår arbetsmetod

Upplevelsebaserad inlärning

Vi arbetar med att placera individen / gruppen i okända eller ovana sammanhang och situationer. Deltagarna utmanas att skapa kreativa lösningar och att ta beslut i övningarna, vilket ger tillfällen till helhetslärande. Det innebär att övningarna är överförbara till vardagssituationer i t.ex arbete, studier eller vardagen. Vi använder upplevelserna som redskap för utveckling av individ som grupp.

Vår vision är att:

"alla människor mår bra av upplevelsebaserad kunskap för den känns och är äkta. Den är rolig, spännande, utmannade och bygger på många sinnen".

"Fler sinnen starkare inlärning"

En modell vid genomförande.

Praktiska gruppövningar - Varje inlärningar föregås av upplevelser, där individen utvecklas i samspel med andra. - Vi arbetar utifrån konkreta upplevelser - Vi diskuterar utan att värdera - Ger gruppen och individerna nya insikter och erfarenheter - Förhoppningsvis förändrat beteende som vi tar med oss i en ny konkret upplevelse.

 

Juust på LinkedI