Stimulera gruppens arbetssätt

En Medskapardag om att ett effektivare sätt att arbeta i gruppen
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Stimulera gruppens arbetssätt

För att utveckla en grupp som presterar och skapar resultat krävs en bred förståelse av hur gruppdynamiken fungerar. Då behövs gemensamma mål och effektiva arbetssätt.

Få nya insikter om arbetsättet i gruppen

Denna Medskapardag fokuserar på gruppens arbete. Det är beroende av fem olika delar
för att fungera som bäst:

  • Roller 
  • Relationer 
  • Kommunikationssätt 
  • Regler   
  • Ledstjärnor

De ligger till grund för att ta fram möjligheter för hur samarbetet kan fungera bättre i gruppen
med ett förnyat arbetssätt.

Så fungerar dagen

Utifrån de fem delarna (rollerrelationerkommunikationssättregler, ledstjärnor) får deltagarna genomföra olika övningar för att lyfta fram det som påverkar arbetssättet i gruppen, att reflektera
och diskutera tänkbara lösningar.

Under dagen löser arbetsgruppen uppgifter tillsammans där allas initiativ, förmågor
och röster behövs för att gruppen ska nå framgång. Då växer ett dynamiskt arbetssätt fram
där alla medarbetare är viktiga och har sin specifika roll.
 

Medskapardagen pågår under en eller två heldagar och alla deltagare får diplom.
Under dagen använder vi flera metoder kring grupputveckling, läs mer här.


Resultat

Medskapardagen bidrar till att gruppen blir effektivare och att ni arbetar tillsammans för att utveckla era processer och arbetssätt som låter var och en komma till sin rätt.

Utbildningen riktar sig till

Dagen är utformad efter er verksamhet, situation och behov, för både offentlig och privat organisation eller för föreningslivet.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.

Återkopplingen ger gruppen verktyg för att själva fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas tillsammans. Resultatet blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.

Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger
nya perspektiv kring gruppdynamiken

Utveckla medarbetarskapet i gruppen

om medarbetarskapets betydelse för arbetsplatsen och om förhållandet mellan jobbet och omgivningen

Svetsa samman gruppen

ger ökad förståelse om gruppsamverkan när grupp ställs mot grupp och hur det påverkar prestation och resultat

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Trevligt och lärorikt. Bra på att fånga upp och hjälpa gänget att ta sig framåt. Både personligt och gruppmässigt. Tusen tack för ditt engagemang och din kunskap!

Niklas Rajamäki, sportchef för SS04, Solna och Sundbybergs simsällskap