Lyssna på en inspirerande föreläsning om

Medveten gruppdynamik
 
 

Låt Rauno Juustovaara inspirera dig och lyssna till hans föreläsning om gruppdynamik, om hans erfarenhet av att stödja grupper och att hjälpa dem till självhjälp i olika livsfaser. Att på olika sätt stärka gruppen att vara fokuserad, att kunna reflektera och utvärdera och återkoppla tillsammans på ett sätt som skapar mål för framtida arbete.


Rauno delar generöst med sig av erfarenheter och ger tips från sitt arbetsfält med att utveckla gruppers dynamik och arbetssätt. Han berättar om hur han förenar teori och praktik, helst utanför den invanda miljön ute i naturen, för att utveckla medarbetare och ledare i sin roll att lyfta och ge förutsättningar för medskapande grupper.

 

Boka föreläsningen

 
Vill du veta mer eller boka föreläsningen?
 

Röster från våra kunder

"Inspirerande, kunnig och tankeskapande!"

Christina Hjelmar, Lillsveds idrottsfolkhögskola.

 

Rauno berättar mer om föreläsningen, boka gärna ett möte med honom!

Här kan du boka ett möte direkt med Rauno via hans kalender. Gå in på hans kalenderbokning här för att se när han har möjlighet.

Låt dig inspireras av fler föreläsningar

 

Rörelse genom hela livet

Om ledarskapets betydelse för att motivera ungdomar till rörelse och idrott. Att skapa goda rörelsevanor
hos unga som senare i livet blir fysiskt aktiva vuxna. Genom hela livet.