Så här hanterar vi personuppgifter

Här är vår integritetspolicy där vi förklarar vilken typ av personuppgifter vi lagrar, 
hur vi behandlar dem och hur länge vi lagrar dem. Allt i enlighet med GDPR.

 

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

Kontaktinformation: namn, e-postadress

Kundaktivitet: läs- och handlingshistorik från appen, webbplatser eller elektronisk kommunikation vi skickar ut.
Samt teknisk information om enheterna du använder. 
Personuppgifterna samlas in direkt från dig
eller genereras i samband med att du läser våra e-postmeddelanden eller besöker våra webbplatser.

 

Hur vi använder personuppgifterna

Leverans av tjänst
Vi använder dina personuppgifter för att leverera vårt nyhetsbrev som du har anmält dig till.
Det rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet.

Analys, affärsutveckling och förbättring av tjänster
Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra våra tjänster och den information vi ger dig.
Detta arbete innebär att analysera kontaktinformation och kundaktivitet. Den rättsliga grunden för att
behandla personuppgifter för detta ändamål är vårt berättigade intresse.

Försäljning och marknadsföring
Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring av våra produkter och tjänster
genom att du får e-postmeddelanden från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter
för detta ändamål är samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att avsluta.


Dina rättigheter
Rätt till insyn i egna uppgifter. Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig.
Kontakta oss på rauno@juust.se för att använda din rätt till insyn.


Rättelse av personuppgifter
Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar felaktiga eller missvisande uppgifter.


Rätt till radering av personuppgifter
Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål.
Du kan när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv.

 

Begränsning av behandling av personuppgifter
I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av dina uppgifter.
Detta gör du genom att hantera samtycken eller reservationer i våra lösningar.

 

Protestera mot behandling av personuppgifter
Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av våra uppgifter eller baserat på en intresseavvägning
har du rätt att invända mot vår behandling av dina uppgifter.


Dataportabilitet
Du har rätt att få dina personuppgifter utlämnade i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
Kontakta oss på rauno@juust.se ovan för att få utlämnande av dina personuppgifter.

 

Rätt att klaga på vår behandling av personuppgifter
Vi hoppas att du berättar för oss om du anser att vi inte följer reglerna i dataskyddsförordningen.
Berätta gärna först genom den kontakt eller kanal du redan har etablerat med oss, kontakta oss på rauno@juust.se.
Du kan också klaga på vår behandling av personuppgifter. Detta gör du till Integritetsskyddsmyndigheten.

 


Om kakor eller cockies

Vår hemsida har kakor eller coockies. Det är små textfiler som sparas
på datorn och 
du som användare kan samtycka till detta,
det gör du i din webbläsares inställningar.


Vi använder kakor för att få kunskap om hur våra besökare använder
 hemsidan. Då kan vi bättre anpassa innehållet och ge en bättre upplevelse.

Lär känna oss
Vi stärker medarbetaren, ledaren och gruppen på jobbet

Medskapardagar

Det är en aktivitetsdag i en ny miljö där medarbetare i olika roller utmanas att själva reflektera och hitta nya lösningar som bidrar till en bättre organisationskultur med tydligare ledarskap och mer arbetsglädje.

Utbildningar och föreläsningar

Gå våra utbildningar som utvecklar ditt ledarskap och
förståelsen för gruppen och medarbetarna.
Eller lyssna till en stimulerande föreläsning
med
tankeväckande aktiviteter som ger nya perspektiv.