Medskapardag

en aktivitetsdag som bidrar till att skapa mer arbetsglädje
 
 

Vad är en Medskapardag?

Medskapardag är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda till en annan plats, som den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Medskapardag för ledare

Stärk din roll som ledare

Att utveckla sitt ledarskap är en ständig utmaning som pågår varje dag. Därför är det viktigt att stanna upp, analysera sin situation och hitta verktyg, tankar och idéer som får dig att växa som ledare. Det får du i denna dag.

 

Ledarens betydelse för gruppdynamiken

En arbetsgrupp är fylld av dynamik och förändras hela tiden. För att få arbetsro måste gruppens interna samspel mellan medlemmarna fungera och ha sin plats i organisationen. Där spelar ledaren och ledningsgruppen en viktig roll.

Medarbetarskap för ledare

Vad innebär det att vara medarbetare? Vilka förväntningar finns? Idag är det är inte bara medarbetarnas dagliga jobb som ska fungera utan också förhållandet till den sociala omgivningen. Viktigt kunskap i ledarskap.

 

Medskapardag för grupper

Svetsa samman gruppen

När det uppstår samarbetsproblem på arbetsplatsen ställs ofta grupp mot grupp. Man ser inte den andra gruppens värden eller värdet i det man själv bidrar med och hur allt hänger ihop. Här får deltagarna ökad förståelse för gruppsamverkan.

 

Utveckla medarbetarskapet i gruppen

Att vara medarbetare innehåller mer än att sköta sitt dagliga jobb. Det handlar också om förhållandet till omgivningen. Vilka föreställningar och förväntningar präglar medarbetarskapet? Det ger denna Medskapardag flera perspektiv på.

Stimulera gruppens arbetssätt

För att utveckla en grupp som presterar och skapar resultat krävs en bred förståelse av hur gruppdynamiken fungerar. Då behövs gemensamma mål och effektiva arbetssätt för att uppnå tillfredsställelse och mer arbetsglädje.

 
 

Medskaparadag
för medarbetarna och verksamheten inom IDG

En Medskapardag om långsiktig hållbar utveckling som behöver hållbara människor och verksamheter.

Vi utgår från IDG:s (Inner Development Goals) fem steg mot ett hållbarare arbetsliv.  
 
 

Fråga oss om Medskapardagarna!

Boka möte med Rauno

Har du frågor hur Medskapardagarna går till eller veta mer om våra föreläsningar? Eller nätverka om hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!
 

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Vi samverkar med olika arrangörer

Vi arrangerar Medskapardagar i samarbete med folkhögskolor och andra samarbetspartners.