Lyssna på en inspirerande föreläsning om

Rörelse genom hela livet
 
 

Undersökningar visar att barn och ungdomar generellt rör sig mindre idag. Lekar och aktiviteter präglas av stillasittande.

Rauno Juustovaaras föreläsning handlar om att motverka en inaktiv vardag och fritid. Han berättar om ledarskapets betydelse för att barn och ungdomar ska vilja, våga och kunna träna och utöva idrott, även i vuxen ålder. Fysiska, idrottsliga, sociala och psykologiska aspekter blir verktyg som ledare använder för att skapa trygga och inspirerande miljöer för att fler barn och unga ska ägna sig åt fysisk aktivitet och rörelse.

I föreläsningen får du kunskap om hur du som ledare kan använda förståelsen av hur rörelse och motorik är kopplat till olika fysiologiska utvecklingsfaser i olika åldrar. Du får också lära dig hur du kan använda lek och rörelse för att stimulera kreativ, kognitiv, social och fysisk utveckling.

Du får tips på att leda och stimulera ungdomar till ett aktivt liv fyllt av fysisk rörelse. Hur du skapar trygghet, är en förebild, utmanar och sätter mål. Då kommer du att bidra till att skapa goda rörelsevanor hos unga som senare i livet blir fysiskt aktiva vuxna.

Boka föreläsningen

 
Vill du veta mer eller boka föreläsningen?
 

Boka ett möte så berättar Rauno
mer om föreläsningen

Här kan du boka ett möte direkt med Rauno via hans kalender. Gå in på hans kalenderbokning här för att se när han har möjlighet.

Låt dig inspireras av fler föreläsningar

 

Medveten gruppdynamik

Att utveckla gruppers prestation och arbetssätt. Hur man kan stärka gruppen med reflektion 
så att man arbetar mot samma mål. En intressant inblick i gruppens inre liv.