Utbildningar och inspirerande
föreläsningar 


 
 

Utbildningar som breddar perspektiven

Med våra utbildningar får du eller ditt team en riktig kunskapsinjektion
som ger nya perspektiv. Ett bra stöd för att öka förståelsen och 
bättre hantera alla utmaningar som vardagen bjuder.

Våga utmana ditt ledarskap!
Ledarskapsutbildning i Lead Forward

Här får du utveckla ett behovsanpassat och agilt ledarskap där du får och visar tillit. Ett självledarskap. 

Framför allt får du lära dig att coacha och utveckla medarbetarna. Du lär känna dina egna och medarbetarnas behov, motivation och på bästa sätt använda era olika förmågor.

 
 

Inte som en vanlig föreläsning

Rauno Juustovaara är en uppskattad föreläsare med ämnen som inspirerar 
och ger kunskapsinjektioner kring ledarskap och grupputveckling. 
Men föreläsningarna är inte som andra. Han blandar in praktiska moment
i föreläsningar som startar nya tankar hos publiken på ett personligt plan. 
Föreläsningar som berör och underhåller.

Medveten gruppdynamik

Att utveckla gruppers prestation och arbetssätt. Hur man kan stärka gruppen med reflektion så att man arbetar mot samma mål. En intressant inblick i gruppens inre liv.

Rörelse genom hela livet

Inblickar i ledarskapets betydelse för att motivera ungdomar till rörelse och idrott. Att skapa goda rörelsevanor hos unga som senare i livet blir fysiskt aktiva vuxna. Genom hela livet.

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno!

Har du frågor om våra föreläsningar? Eller hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.