Inspirerande föreläsningar

Berikande insikter och nya perspektiv
 
 

Inte som en vanlig föreläsning

Rauno Juustovaara är en uppskattad föreläsare med ämnen som inspirerar 
och ger kunskapsinjektioner kring ledarskap och grupputveckling. 
Men föreläsningarna är inte som andra. Han blandar in praktiska moment
i föreläsningar som startar nya tankar hos publiken på ett personligt plan. 
Föreläsningar som berör och underhåller.

Utveckla ditt ledarskap

Om det viktigaste i ledarskapet, att vara framåtriktad, att reflektera fortlöpande över sitt ledarskap, självskattning och att utvärdera på ett sätt som skapar mål för framtida arbete.

Medveten gruppdynamik

Att utveckla gruppers prestation och arbetssätt. Hur man kan stärka gruppen med reflektion så att man arbetar mot samma mål. En intressant inblick i gruppens inre liv.

Rörelse genom hela livet

Inblickar i ledarskapets betydelse för att motivera ungdomar till rörelse och idrott. Att skapa goda rörelsevanor hos unga som senare i livet blir fysiskt aktiva vuxna. Genom hela livet.

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno!

Har du frågor om våra föreläsningar? Eller hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.