Gå vår utbildning

Våga utmana ditt ledarskap!

Ledarskapsutbildning i Lead Forward


 
 

I utbildningen Våga utmana ditt ledarskap! Ledarskapsutbildningen Lead Forward får du utveckla ett behovsanpassat och agilt ledarskap där du får och visar tillit.  Framför allt får du lära dig att coacha 
och utveckla medarbetarna. Du lär känna dina egna och medarbetarnas behov, motivation och
på bästa sätt använda era olika förmågor.

Du får också utveckla ditt sätt att vara tydlig i kommunikation och handling så att medarbetarna
känner sig sedda och bekräftade.
 

Det börjar med dig som ledare, ditt självledarskap, vad du är bra på och behöver utveckla. Du får verktyg och metoder för att lära känna dig själv som ledare och att kunna lyfta medarbetarna.
Det ger förutsättningarna för att skapa bra team som litar på varandra, fungerar väl och är effektiva tillsammans. Ledarskap handlar om visioner, att väcka lusten och nyfikenheten så att ni når era mål!

 

Du lär dig

Under fyra månader och tre utbildningsträffar får du lära dig

 • hur du kan jobba med nya ledarskapsbeteenden och mer utvecklande ledarskap
 • hur du får en positiv och utmanande upplevelse av ledarskapsutveckling
 • konkreta verktyg att jobba med i vardagen
 • att göra en personlig handlingsplan för att utveckla ledarskapet
 • modeller från My Need som ger en klar bild av din motivation

 

Fokus ligger på att stärka beteenden som du är bra på och utveckla det du är mindre bra 
på för din ledarroll. Utbildningen stärker din förmåga att:                        

 • strukturera och följa upp mål
 • följa upp policy och rutiner på arbetsplatsen
 • tydliggöra förväntningar på medarbetarna och följa upp dessa
 • vara en god förebild
 • vara visionär, nytänkande och stimulera det hos dig själv och medarbetarna
 • utveckla dina starka sidor som ledare

 

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen passar dig som är ledare, chef, arbetar inom HR eller är projektledare inom privat eller offentlig sektor. Du kan också vara rektor, biträdande rektor eller enhetschef inom vård och omsorg. 

 

Utbildningens upplägg

Utbildningen bygger på en anonym enkät som dina medarbetare gjort om hur de uppfattar dig som ledare. Den feedback du får ger er tillsammans nya förutsättningar för ökad motivation och trivsel på arbetet. Du kan också göra frågorna som en självutvärdering och få coachning utifrån svaren.

Feedback kan vara tufft att få, men kursen bygger på en positiv och framåtriktad anda som gör att du hittar vilka beteenden och strukturer som just du ska utveckla som ledare.
Tillsammans jobbar vi med litteratur med strukturerat arbetsmaterial, diskussioner i workshops och mindre grupper, självskattning och coaching. Du får också inlämningsuppgifter fortlöpande.

 

Utbildningsdag 1: 14 maj 2024

Vi lär känna varandra i en introduktion där du får berätta om dina förväntningar på ledarskap och på utbildningen. Vi lär oss teori och praktik kring metoderna Lead Forward och Teach-to-learn. I Teach-to-learn använder vi de kunskaper som kommer upp till ytan när vi själva reflekterar över våra handlingar och beteenden. Teorierna handlar också om drivkrafter och motivation, kompetens, autonomi och samhörighet. Det ger dig ökade kunskaper om ditt ledarskap. Du får en första hemuppgift.

 

Utbildningsdag 2: 12 juni 2024

Ledarskapsmodellen Full Range Leadership Model och transformerat ledarskap är i fokus där du får lära dig teori och praktik. Vi återkopplar till Lead forward från förra tillfället med kartläggning, återkoppling från medarbetare och handlingsplaner. Hemuppgifter till nästa gång.

 

Utbildningsdag 3: i början av augusti 2024

Nästa steg är att du och gruppen delar erfarenheterna från arbetet från de tidigare utbildningsdagarna, de mål som du satt och handlingsplanen. En kreativ diskussion som leder dig vidare i ditt ledarskap.

Uppföljning

Utbildningsledarna följer upp individuellt under en handledning, ca en timme, och totalt två gånger efter cirka två månader till 3 månader. 


Här kan du läsa mer om de teorier och metoder som ligger till grund för och används i utbildningen.

Boka utbildningen

 
Här kan du boka utbildningen i Lead Forward
 

Tid och plats

Tid:  14 maj, 12 juni och i början av augusti  2024.
Räkna med viss tid för egna studier och hemuppgifter under utbildningstiden.

Ledare: Rauno Juustovaara,
som är certifierad i metoden Lead Forward. Peter Lindberg, handledare och coach.

Lokal: Herresta lada Odensala.


I kursavgiften ingår:

 • Tredagarsutbildningen med samtal och coachning i grupp
  och individuell uppföljning två gånger.
 • Kursboken En liten bok om ledarskap av Stefan Söderfjäll med arbetsbok som vi fortlöpande använder
 • Enkät och feedback
 • Kurs dokumentation med diplom
 • Fika och lunch
 • Uppföljning av din handlingsplan tillsammans med kursledarna.

Pris per person: 22 900 SEK ex moms

Begär offert om ni är flera på samma arbetsplats som vill gå!

Röster från våra kunder som gått utbildningen

"Känns att utbildningen bygger på faktiska erfarenheter, god etisk grund och tro på allas förmåga. Fokus på rätt saker, framåtsyftande och enkel att ta till sig. Kul att som gammal chef bli utmanad och tänka ett steg vidare… Jag kan rekommendera utbildningen till både nya och mer rutinerade chefer men även andra som jobbar med ledarskap. Nyttigt, intressant och kul!"

Tore Andersson, Nacka kommun

 

Rauno berättar mer om utbildningen, boka gärna ett möte med honom!

Har du frågor om våra utbildningar? Eller hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!