Lyssna på en inspirerande föreläsning om

Utveckla ditt ledarskap


 
 

Rauno Juustovaara berättar i sin föreläsning om de områden som han tycker är allra viktigast i allt ledarskap. Det är att vara framåtriktad, att reflektera fortlöpande över sitt ledarskap och att utvärdera på ett sätt som skapar mål för framtida arbete.

Han delar med sig av sina metoder och erfarenheter för att stödja ledarens arbete. Han berättar också om hur självreflektion kring styrkor och svagheter, självskattning och återkoppling hjälpt ledare att utvecklas. Att ge sig tid att reflektera och sätta ord på sina tankar och idéer. Men också behovet av att nyfiket utforska, pröva och ompröva.

Rauno lyfter också fram poängen med att använda återkoppling för att skapa mål för framtiden, snarare än att se tillbaka. Helt enkelt att våga utmana tidigare antaganden om ledarskap.
 

 

Boka föreläsningen

 
Vill du veta mer eller boka föreläsningen?
 

Rauno berättar mer om föreläsningen, boka gärna ett möte med honom!

Har du frågor om våra föreläsningar? Eller hur er verksamhet, ert ledarskap och er gruppdynamik kan förbättras på er arbetsplats med våra Medskapardagar? Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Låt dig inspireras av fler föreläsningar!

 

Medveten gruppdynamik

Att utveckla gruppers prestation och arbetssätt. Hur man kan stärka gruppen med reflektion så att man arbetar mot samma mål. En intressant inblick i gruppens inre liv.

Rörelse genom hela livet

Rauno berättar om ledarskapets betydelse för att barn och ungdomar ska vilja, våga och kunna träna och utöva idrott, även i vuxen ålder. Genom hela livet.