Jag blev nyfiken, hör av er till mig i augusti

Lyssna

Föreställ dig att vi är tillbaka på arbetsplatsen efter flera veckors ledighet. Vi delar med oss av semesterminnen och lyssnar till varandras upplevelser med nyfikenhet och intresse. Vilka redskap kan vi använda för att öka vår lyhördhet på arbetsplatsen och träna vår lyssningsförmåga?

Att lyssna aktivt ligger till grund för vår förmåga att kommunicera och är helt centralt för att kunna ge återkoppling och skapa goda relationer. Hur gör vi då för att behålla den fina stämningen och positiva energi som infunnit sig efter ledigheten?

Kommunicera

Möt Rauno Juustovaara och Adina Sabin som i ett unikt samarbete förenar sina speciella kompetensområden: ledarskap och musik. Med musiken som redskap visar de på ett kreativt och inspirerande sätt hur vi kan vara lyhörda, öka vår medvetenhet och utvecklas som ledare och medarbetare.

Leda tillsammans

Workshopen lyhört ledarskap riktar sig till dig som arbetar i en organisation, företag eller ledningsgrupp. Vi arbetar utifrån det perspektiv som bäst passar er: ledarskap eller medledarskap.

Lyhört ledarskap fungerar som en inspirerande workshop vid temadagar eller kickoff, för att skapa förutsättningar för lyhördhet och god arbetsmiljö. Ska ni göra en längre förändringsresa? Då återkopplar vi efter det första inspirerande tillfället och arbetar vidare med kommunikation och lyhördhet i en uppföljning.

Under ett workshoptillfälle får deltagarna utforska lyssnandets olika aspekter. Klassisk livemusik sätter tonen för workshopens teman och livemusiken gör det dessutom till en unik konsertupplevelse.

Vi undersöker bland annat hur…

…förväntningar och förkunskaper påverkar det vi hör.

…vi kan återkoppla på ett sätt så att vi vet att mottagaren har förstått budskapet.

…vi gör för att lyssna aktivt.

…en god lyssningsförmåga kan gynna verksamheten och organisationen


Rauno Juustovaara

Rauno är en uppskattad föreläsare med mer än 25 års erfarenhet av att arbeta med ledarskapsfrågor och pedagogik från bland annat folkhögskolor. Sedan 2010 hjälper han medarbetare i offentliga och privata organisationer att leda sig själv och arbetsplatsen genom utbildningsföretaget Juust Education and Adventure.


Adina Sabin

Adina är professionell cellist och en mångfacetterad musiker. Under sina drygt 20 år i musikbranschen har hon startat och driver flera verksamheter: från konsertverksamheter för barn och unga, kammarmusikkonserter som lyfter fram kvinnliga tonsättare, till Music at Work som kretsar kring musik och ledarskap.