IDG - Inre hållbarhet för medarbetare och organisation

En Medskapardag om långsiktig hållbar utveckling som
behöver hållbara människor och verksamheter

 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen eller Medskapardagarna.

IDG - Inre hållbarhet för
medarbetare och organisation 

 

Vara -förhållandet till jaget

Att odla vårt inre liv och utveckla och fördjupa vårt förhållande till våra tankar, känslor och kropp hjälper oss att vara närvarande, avsiktliga och icke-reaktiva när vi möter komplexitet.

Tänkande - Kognitiva färdigheter

Att utveckla våra kognitiva färdigheter genom att ta olika perspektiv, utvärdera information och förstå världen som en sammankopplad helhet, är avgörande för klokt beslutsfattande.

Att relatera - ta hand om andra och världen

Att uppskatta, ta hand om och känna samhörighet med andra, som grannar, framtida generationer eller biosfären, hjälper oss att skapa mer rättvisa och hållbara system och samhällen för alla.

Samarbeta - Sociala färdigheter

För att göra framsteg när det gäller gemensamma angelägenheter behöver vi utveckla vår förmåga att inkludera, hålla utrymme och kommunicera med intressenter med olika värderingar, färdigheter och kompetenser.

Agerande - möjliggör förändring

Egenskaper som mod och optimism hjälper oss att förvärva verklig handlingskraft, bryta gamla mönster, generera originella idéer och agera med uthållighet i osäkra tider.Så fungerar dagen/dagarna.

Vi jobbar med olika workshops och upplevelsebaserad metodik. Det innebär att deltagarna inkluderas i processen i framtagande av en handlingsplan för inre hållbarhet. 

Vi jobbar i grupp, diskussioner från egna erfarenheter, och vi jobbar med individuella mål.

Allt sammanställs i en dokumentation. Dokumentationen ska bli en handlingsplan för individer och organisationer.

Vi använder flera metoder kring ledarskapsutveckling, läs mer här.

Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger nya perspektiv kring ledarskap

Stärk din roll som ledare

fördjupar kunskapen om ledarskapets betydelse,
ger nya perspektiv och verktyg

Medarbetarskap för ledare

om medarbetarnas roll inte bara i jobbet
utan också för omgivningen

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Jag rekommenderar utbildningen till chefer som vill utvecklas.

Christina Hjelmar. platschef och rektor på Lillsveds idrottsfolkhögskola