Ledarens betydelse för gruppdynamiken

En Medskapardag om ledarskapets roll
för att bygga starka arbetsgrupper
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Ledarens betydelse för gruppdynamiken

 

En arbetsgrupp är fylld av dynamik och förändras hela tiden. För att få arbetsro måste gruppens interna samspel mellan medlemmarna fungera och ha sin plats i organisationen. Där spelar ledaren och ledningsgruppen en viktig roll.

Stärk ledarens insikt om gruppens inre liv

Ledaren har en nyckelroll för att  bygga väl fungerande och effektiva grupper i organisationen. Det behövs både kunskap och förberedelser från ledaren för att stötta ett bra arbetsklimat och en bra kultur. Ledaren har en pedagogisk uppgift för att medarbetarna ska förstå sin roll, gruppregler och arbetsuppgift och få acceptans. Där måste samspelet bygga på tillit mellan medarbetarna . Därför ska gruppen vara inkluderande för att man ska dra åt samma håll, uppfylla mål och infria ledningens förväntan.


Samma sak gäller när nya gruppmedlemmar kommer till eller slutar. Då påverkas gruppstrukturen och för att bibehålla det goda samarbetet är det viktigt att klargöra hur alla ska arbeta, vilka roller man har och att skapa trygghet i hela gruppen. Även där har ledaren en viktig funktion.

Så fungerar dagen

Under denna Medskapardag får du som ledare en djup kunskap om gruppdynamik och hur man som ledare kan stödja och underlätta gott samarbete och goda prestationer. Det handlar om hur gruppen ska fungera, hur gruppmedlemmarna kan skapa sina egna ledstjärnor och hur gruppen fungerar i organisationskulturen för att arbeta effektivt och målinriktat. 

Dagen tar också upp sambandet mellan struktur och kultur som formar gruppen och vilken roll som ledaren har för att facilitera gruppens arbete. Alla deltagare får diplom.

Vi använder flera metoder kring ledarskapsutveckling, läs mer här
.

Resultat

Organisationen blir mer produktiv och proaktiv när arbetsgruppen är accepterad av ledningen och att man då bättre förstår sin roll och uppgift.  Det leder till positiva hälsoeffekter – trivs man mår man också bättre. Det leder till färre sjukskrivningar.

Utbildningen riktar sig till

För dig som är i ledande befattning på olika positioner inom privat eller offentlig sektor eller för dig som utveckla gruppdynamiken inom föreningslivet.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp
med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.


Det ger verktyg för att fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas. Resultatet blir ett
led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.

Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Röster från våra kunder

"Rauno är en kunnig och inspirerande utbildare inom hela området tränarskap och ledarskap. Han är kompetent och duktig på att skapa anpassade upplägg för varje situation och grupp. "  

 

Carina Sjölander (RF-SISU Stockholm)

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger nya perspektiv kring ledarskap

Stärk din roll som ledare

fördjupar kunskapen om ledarskapets betydelse,
ger nya perspektiv och verktyg

Medarbetarskap för ledare

om medarbetarnas roll inte bara i jobbet
utan också för omgivningen

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Jag rekommenderar utbildningen till chefer som vill utvecklas.

Christina Hjelmar. platschef och rektor på Lillsveds idrottsfolkhögskola