Medarbetarskap för ledare

En Medskapardag som ger insikter om vad det
innebär att vara medarbetare
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Medarbetarskap för ledare

 

Vad innebär det att vara medarbetare? Vilka förväntningar finns? Idag är det är inte bara
medarbetarnas dagliga jobb som ska fungera utan också förhållandet till den sociala omgivningen
och representera organisationen som en del av dess kultur. Det gäller oavsett om medarbetaren
har en ledarfunktion i organisationen eller inte.


Stärk kunskapen om medarbetarskapet

Medskapardagen ger en orientering kring begreppet medarbetarskap, om beteenden och förhållningssätt till sig själv som medarbetare, till sin grupp av medarbetare och till sin organisation. Medskapardagen handlar också om det egna medledarskapet, att vara en förebild och att leda genom visioner, mål och värderingar, varje dag. Att ta ansvar mot sig själv, medarbetarna och organisationen och ha tillit i sin roll, vara förstådd och accepterad av medarbetarna och organisationen.

Så fungerar dagen

Tillsammans belyser vi vad det innebär att vara medarbetare utifrån begreppen pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet. Vi belyser begreppen i olika övningar för att visualisera och visa problematiken mot kollegorna, mot organisationen och mot de olika grupper som deltar under dagen. I utbildningen tar vi upp:


Hur och i vilken grad de tre grundläggande psykologiska behoven tillfredsställer upplevda valmöjligheter och möjligheter att påverka sin situation på arbetsplatsen, om självbestämmande, kompetens, autonomi och samhörighet. Att forma en välfungerande arbetsgrupp med nycklar till spelregler och
struktur som bygger en plattform för en bra arbetsgrupp.

Vi använder flera metoder kring utveckling av grupper, läs mer här.

Under Medskapardagen använder vi Medarbetarskapsspelet som fungerar som ett klassiskt sällskapsspel. Spelet tar deltagarna direkt in i lösningsfokus på ett positivt sätt där var och en bidrar med sin kunskap. Ett lustfyllt och motivationshöjande spel som engagerar medarbetare och låter dem vara delaktiga i organisationens utveckling utifrån perspektivet medarbetarskap. Alla deltagare får diplom.

Resultat

Medskapardagen ger verktyg för att lyfta medarbetarskapet. Inte minst får ni nycklar till att stötta
och engagera alla medarbetare att känna och uppleva ”jag älskar mitt jobb”. I längden bidrar utbildningen till ett hållbart medarbetarskap som underlättar utvecklingen och för
organisationen framåt. Medarbetarspelet blir som en behovsinventering av vad medarbetarna
behöver för att växa i sin yrkesroll.

Utbildningen riktar sig till

För dig som är ledare på olika nivåer i mellanstora företag och offentliga organisationer. Men också inom skolvärlden, för dig som är ledare i skolan, som rektor eller i klassrummet. För dig som vill förstå medarbetarskap och vad det innebär.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.

Återkopplingen ger gruppen verktyg för att själva fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas tillsammans. Resultatet blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.

Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 
 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger nya perspektiv kring ledarskap

Stärk din roll som ledare

fördjupar kunskapen om ledarskapets betydelse,
ger nya perspektiv och verktyg

Ledarens betydelse för gruppdynamiken

för att arbetsgruppen ska samverka, bli produktivoch skapa arbetsglädje

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Feedback i vanlig mening kan vara tufft, men denna formen är framåtriktad och ger en känsla av att vi gör det tillsammans, vi hjälps åt. Alla har vi utvecklingsområden och med hjälp av denna utbildning blir det tydligt och konkret. Jag rekommenderar utbildningen till chefer som vill utvecklas.

Christina Hjelmar. platschef och rektor på Lillsveds idrottsfolkhögskola