Stärk din roll som ledare

En Medskapardag som utvecklar dig som ledare
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Stärk din roll som ledare

 

En arbetsgrupp är fylld av dynamik och förändras hela tiden. För att få arbetsro måste gruppens interna samspel mellan medlemmarna fungera och ha sin plats i organisationen, en ledarskapsfråga.

Stärk insikten om ditt ledarskap

Under Medskapardagen får du reflektera kring dig själv, dina styrkor och svagheter och dina värderingar. Du sätter ord på dina tankar och idéer, utmanar dina antaganden om ledarskapets villkor och dina möjligheter att utvecklas som ledare. Vi kopplar teori till praktik och självupplevda erfarenheter. Du får genomföra övningar och uppgifter där du reflekterar över dig själv och ditt ledarskap.

Så fungerar dagen

Tillsammans med andra diskuterar du, både i mindre grupper och coachning, kring handlingar och beteenden i ledarskapet. Självskattning är en väsentlig del av utbildningen.

Som kurslitteratur använder vi
En liten bok om ledarskap från 2018 av Stefan Söderfjäll som innehåller självskattnings- och självvärderingsövningar, som exempelvis avvikelsebaserat ledarskap och förstärkande ledarskap. Alla deltagare får diplom.

Vi använder flera metoder kring ledarskapsutveckling, läs mer här
.

Resultat

Efter utbildningen känner du dig tryggare i dig själv och ditt sätt att leda. Du kan själv lättare
förstå ditt ledarskap och hur det kan utvecklas med hjälp av de verktyg du har fått.

Utbildningen riktar sig till

För dig som är i ledande befattning, från mellanchefer till vd men också till pedagogiska ledare,
rektorer och lärare.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp
med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.


Det ger verktyg för att fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas. Resultatet blir ett
led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.

Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger nya perspektiv kring ledarskap

Medarbetarskap för ledare

om medarbetarens roll inte bara för jobbet
utan också för omgivningen

Ledarens betydelse för gruppdynamiken

för att arbetsgruppen ska kunna samverka, att bli produktiv och skapa arbetsglädje

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Jag rekommenderar utbildningen till chefer som vill utvecklas.

Christina Hjelmar. platschef och rektor på Lillsveds idrottsfolkhögskola