Svetsa samman gruppen

En Medskapardag som stimulerar gruppsamverkan
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Svetsa samman gruppen

 

När det uppstår samarbetsproblem på arbetsplatsen ställs ofta grupp mot grupp. Man ser inte den andra gruppens värden eller värdet i det man själv bidrar med och hur allt hänger ihop.

Öka kunskapen om grupprocessen

Denna Medskapardag fokuserar på att sprida kunskap om hur gruppdynamiken fungerar,
lära känna hur olika personligheter påverkar grupprocessen, hitta sätt att fungera bra som grupp och stärka gemenskap. Hur man kan möta utmaningar och skapa gemensamma mål med energi och samarbetsanda.

Så fungerar dagen

Deltagarna arbetar tillsammans för att skapa ett mer givande samarbete och vi-känsla i gruppen och mellan olika arbetsgrupper. Dagen innehåller:


  • Målsättningsarbete - att skapa effektiva mål
  • Återkoppling - betydelsen av återkoppling och utvärdering och
    hur ni tillsammans kan arbeta med det
  • Hur individen påverkar gruppen - att förstå sin egen roll i grupprocessen
  • Gruppens utvecklingsfaser - att förstå nuläget och hur grupper utvecklas

Deltagarna genomför flera mobila övningar kring tillit, hur man lär känna varandra, hur gruppen ska fungera och skapa sina egna ledstjärnor. Då ökar förståelsen för sambandet mellan struktur och kultur som formar gruppen.

Medskapardagen pågår under en heldag. Helst är vi utomhus men även en stor idrottshall eller större lokal fungerar bra. Alla deltagare som genomfört Medskapardagen får diplom.
 

Under dagen använder vi flera metoder kring grupputveckling, läs mer här.

Resultat

Gruppens medlemmar svetsas närmare varandra och man blir mer produktiv och proaktiv eftersom de bättre förstår sig själva och de andra i gruppen. Aktiviteterna under dagen ökar förståelsen för grupprocesserna och gruppens olika utvecklingsfaser. De verktyg ni får under dagen bidrar till ett bättre samarbete i gruppen.

Utbildningen riktar sig till

Dagen är utformad efter era arbetsgruppers situation och behov, för både offentlig och privat organisation eller för föreningslivet.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.

Återkopplingen ger gruppen verktyg för att själva fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas tillsammans. Resultatet blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.


Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som
ökar förståelsen kring gruppdynamik

Stimulera gruppens arbetssätt

om fungerande gruppdynamik som behövs för att skapa resultat, nå samma mål och stärka arbetsglädjen

Utveckla medarbetskapet i gruppen

om medarbetarskapets betydelse för arbetsplatsen och om förhållandet mellan jobbet och omgivningen

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Trevligt och lärorikt. Bra på att fånga upp och hjälpa gänget att ta sig framåt. Både personligt och gruppmässigt. Tusen tack för ditt engagemang och din kunskap!

Niklas Rajamäki, sportchef för SS04, Solna och Sundbybergs simsällskap