Utveckla medarbetarskapet i gruppen

En Medskapardag som ökar insikter om jobbet och omgivningen
 
 

Vad är en Medskapardag?

Det är en aktivitetsdag där deltagarna byter miljö från den invanda, till exempel i den fria naturen. De utmanar sig själva och sina arbetskamrater för att reflektera och få perspektiv och nya tankar.

Syftet är att hitta lösningar, både för medarbetare i olika roller och grupper, som underlättar arbetsvardagen, stimulerar samspelet och förbättrar organisationskulturen.

Resultatet av dagen följs upp och blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen och få mer arbetsglädje i vardagen.

Allt om Medskapardagen 

Utveckla medarbetarskapet i gruppen

Att vara medarbetare handlar inte bara om att sköta sitt dagliga jobb. Det är inte bara jobbet som ska fungera utan också förhållandet till den sociala omgivningen och att representera organisationen som en del av dess kultur. Vilka föreställningar och förväntningar präglar medarbetarskapet? Det ger denna Medskapardag nya perspektiv på.

Inspirera med ny kunskap om medarbetarskapet

Dagen ger en orientering om begreppet medarbetarskap, beteenden och förhållningssätt till sig själv som medarbetare, till gruppen och till organisationen. Denna Medskapardag handlar också om det egna medledarskapet, att vara en förebild och att leda mot visioner, mål och värderingar, varje dag. Att ta ansvar mot sig själv, andra medarbetare och organisationen och ha tillit i sin roll, vara förstådd och accepterad av ledning och kollegor.

Så fungerar dagen

Tillsammans belyser vi vad det innebär att vara medarbetare och gruppmedlem utifrån begreppen pålitlighet, adaptivitet och proaktivitet. Vi belyser begreppen i olika övningar för att visualisera och visa problematiken mot kollegorna, mot organisationen och mot de olika grupper som deltar under dagen.
I utbildningen tar vi upp:

  • Hur och i vilken grad de tre grundläggande psykologiska behoven tillfredsställer upplevda valmöjligheter och möjligheter att påverka sin situation på arbetsplatsen, om självbestämmande, kompetens, autonomi och samhörighet.

  • Att forma en välfungerande arbetsgrupp med nycklar till spelregler och struktur som bygger en plattform för en bra arbetsgrupp.

Under dagen använder vi flera metoder kring grupputveckling, läs mer här.

 

Under dagen använder vi Medarbetarskapsspelet som fungerar som ett klassiskt sällskapsspel.
Spelet tar deltagarna direkt in i lösningsfokus på ett positivt sätt där man får bidra med sin kunskap. Ett lustfyllt och motivationshöjande spel som engagerar medarbetare och låter dem vara delaktiga i organisationens utveckling utifrån perspektivet medarbetarskap. Varje deltagare får diplom.

Resultat

Medskapardagen ger verktyg för att lyfta medarbetarskapet. Inte minst får ni nycklar till att stötta
och engagera alla medarbetare att känna och uppleva ”jag älskar mitt jobb”. I längden bidrar utbildningen till ett hållbart medarbetarskap som underlättar utvecklingen och för
organisationen framåt. Medarbetarspelet blir som en behovsinventering av vad medarbetarna
behöver för att växa i sin yrkesroll.

Utbildningen riktar sig till

För alla medarbetare som vill förstå medarbetarskap och vad det innebär i mellanstora företag och offentliga organisationer eller i skolvärlden. Vill du som ledare fokusera på ledarrollen har vi en anpassad utbildning för ledare, läs mer här.

Återkoppling

Vi följer upp Medskapardagen med återkoppling av resultatet som dagen gav. Det sker i storgrupp med deltagarna där vi går genom synpunkter och tankar som kommit fram.

Återkopplingen ger gruppen verktyg för att själva fortsätta arbeta vidare med processen och att utvecklas tillsammans. Resultatet blir ett led i arbetet med att utveckla den lärande organisationen.


Vill du boka Medskaparadagen?
Börja med att skicka en intresseanmälan!

Ingen organisation eller arbetsplats är den andra lik. Därför skräddarsyr vi våra Medskapardagar
efter era 
behov, antal deltagare och era önskemål. Fyll i formuläret så kontaktar vi er!

 

Vill du veta mer? Boka möte med Rauno! 

Har du frågor hur denna Medskapardag går till? Eller samtala hur denna
aktivitetsdag kan förbättra ledarskapet och verksamheten?
Här får du tillgång till Raunos lediga tider i kalendern för att boka ett möte!

Fler Medskapardagar som ger
nya perspektiv kring gruppdynamiken

Svetsa samman gruppen

ger ökad förståelse om gruppsamverkan när grupp ställs mot grupp och hur det påverkar prestation och resultat

Stimulera gruppens arbetssätt

om fungerande gruppdynamik som behövs för att skapa resultat, nå samma mål och stärka arbetsglädjen

Våra metoder och verktyg

I våra Medskapardagar använder vi etablerade forskningsbaserade
analysverktyg och metoder. Ett viktigt vägledande stöd för att hjälpa deltagarna
att utveckla nya insikter och kunskaper för att förstå sig själv och andra.

Röster från våra kunder

Trevligt och lärorikt. Bra på att fånga upp och hjälpa gänget att ta sig framåt. Både personligt och gruppmässigt. Tusen tack för ditt engagemang och din kunskap!

Niklas Rajamäki, sportchef för SS04, Solna och Sundbybergs simsällskap